Bescherming Persoonsgegevens

Happiness Atelier, oftewel ik Sanne Klerks-Vinkestijn, hecht veel waarde aan de bescherming van jouw
persoonsgegevens. In deze privacyverklaring heb ik getracht zo helder en transparant mogelijke vast te leggen wat er
gebeurt met jouw persoonsgegevens. Natuurlijk doe ik er alles aan jouw privacy te waarborgen en dus ga ik uiterst
zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Oftewel, Happiness Atelier houdt zich in alle gevallen aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van dit privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt neem dan contact met mij op:

Contactgegevens
www.happinessatelier.nl / info@happinessatelier.nl / +31 6 12425983
KvK: 82096759
Happiness Atelier wordt beheerd door Sanne Klerks-Vinkestijn. Ik ben te bereiken via
info@happinessatelier.nl


Persoonsgegevens die worden verwerkt

Happiness Atelier verwerkt je persoonsgegevens uitsluitend nadat je deze gegevens zelf hebt verstrekt,
bijvoorbeeld bij het inschrijven voor de nieuwsbrief, omdat je het contactformulier hebt ingevuld, omdat je informatie hebt aangevraagd over een van de producten/diensten en uiteraard als je – door het afnemen van een product of dienst - klant bent geworden van Happiness Atelier.
* Privacyverklaring
* Voor- en achternaam
* Adresgegevens
* Telefoonnummer
* E-mailadres
* IP-adres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar
zonder dat een ouder of voogd hier toestemming voor heeft verleend. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker
ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op, zodat ik deze informatie kan verwijderen.


Met welk doel en welke op basis verwerk ik persoonsgegevens

Happiness Atelier verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
* Geïnteresseerden: Wanneer je een gratis sessie aanvraagt (voor- en achternaam en e- mailadres)
* Geïnteresseerden: Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om een aangevraagde offerte uit te kunnen
brengen (voor- en achternaam, bedrijfsnaam, e- mailadres, telefoonnummer)
* Klanten en geïnteresseerden: Verzenden van mijn nieuwsbrief (voornaam en e-mailadres), uitsluitend na
actieve aanmelding voor nieuwsbrief
* Klanten: Om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren (voor- en achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres,
telefoonnummer)
* Klanten: Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
* Klanten: Happiness Atelier verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toeverplicht ben, zoals
gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

In alle gevallen geldt dat ik deze gegevens niet langer bewaar dan strikt noodzakelijk en dat mailadressen die van
mailinglijsten worden uitgeschreven, maandelijks definitief uit de mailinglijst worden verwijderd.

Computerprogramma's of -systemen

Happiness Atelier gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
Hostnet (hosting en back-ups website, met SSL-certificering voor communicatie via de website)
Hostnet App Suite ( mail verkeer)
Facebook Messenger (communicatie met klant, uitsluitend op initiatief van klant)

Derden die inzicht hebben in gegevens van Happiness Atelier zijn:
Anne Carl (webbouwer en -designer)


Geautomatiseerde besluitvorming

Happiness Atelier neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.


Delen van persoonsgegevens met derden

Jouw Happiness Atelier verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is
voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die
jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Happiness Atelier blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.


Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Happiness Atelier bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor
je gegevens worden verzameld. Dat betekent dat geïnteresseerden (niet- klanten) te allen tijde hun gegevens kunnen
laten wijzigen of verwijderen. Zo kun je jezelf bijvoorbeeld altijd actief uitschrijven voor de nieuwsbrief van Happiness Atelier.

Voor de gegevens die ik bewaar van (oud-)klanten (voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres,
overige persoonsgegevens) geldt een bewaartermijn van 7 jaar (wettelijke bewaartermijn Belastingdienst) na beëindiging van de samenwerking, tenzij er voor verdere wettelijke verplichtingen bestaan die mij verplichten de gegevens langer te bewaren. Binnen een jaar na het verstrijken van die termijn worden je gegevens uit mijn bestanden verwijderd. Wil je tijdens onze samenwerking jouw gegevens laten aanpassen, dan kan dit te allen tijde.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Happiness Atelier gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk
maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen
op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de
website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je
eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw
persoonsgegevens door Happiness Atelier en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je
bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@happinessatelier.nl

Happiness Atelier wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip- ons


Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Happiness Atelier neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denk aan versleuteling middels een SSL-certificaat. En versleuteling van computer en harde schijf zodat ook na
ontvreemding/verlies van de laptop, gegevens niet zijn uit te lezen. Back-ups worden gemaakt op een externe harde
schijf die achter slot en grendel wordt bewaard. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@happinessatelier.nl